Program działalności statutowej Oddziału Pomorskiego na 2021 rok.

W związku z panującą epidemią covid-19 zakres i termin rozpoczęcia statutowej działalności Oddziału Pomorskiego zależeć będzie od warunków jakie w tym zakresie określą przepisy rządowe. Jako terminy rozpoczęcia działalności statutowej zaproponowano kwiecień lub maj. Po dyskusji Zarząd ustala rozpoczęcie działalności w maju.

Jako pierwszy punkt programu przyjmuje się zorganizowanie w II połowie maja spaceru w Gdańsku w rejonie Wyspy Spichrzów oraz jej sąsiedztwa. Celem będzie zapoznanie się z historią tego rejonu, w tym szczególnie jego znaczenia gospodarczego, militarnego i ochrony przed powodzią.

Do zorganizowania tego przedsięwzięcia zobowiązał się kol. Wacław Wilk.

Jako drugi punkt  Programu przyjmuje się przedsięwzięcie planowane na rok 2020, którego nie można było zrealizować ze względu na pandemię covid-19. Temat ten w ubiegłorocznym Planie miał tytuł   „Gdańsk znany i nieznany. Przejście szlakiem w Dolinie Radości w Lasach Oliwskich. Do zorganizowania tego zadania, w terminie 5 czerwca zobowiązała się kol. Hanna Dzikowska.

W lipcu okres wakacyjny.

W sierpniu planuje się wyjazd na Jarmark Cysterski w Pelplinie. Organizatorem będzie kol. Joanna Walczyk.

We wrześniu proponuje się wyprawę w rejon Górnego Śląska. Kol. Wacław Wilk zobowiązał się przeprowadzić konsultacje z kol. Henrykiem Paczułą (organizatorem wyprawy planowanej w ubiegłym roku) w sprawie możliwości jej zorganizowania w bieżącym roku.

Nie planuje się obecnie tematyki na następne miesiące w związku z brakiem danych o rozwoju epidemii.

WINOBRANIE – KRAINA MIODU I WINA

W dniach 07-11.09.2019 uczestniczyliśmy w wycieczce WINOBRANIE – KRAINA MIODU I WINA zorganizowanej przez Biuro Podróży Aktywny Senior Andrzej Wójcicki z Gdańska.

W pierwszy dzień po przyjeździe do Zielonej Góry zwiedzaliśmy miasto oraz uczestniczyliśmy w Jarmarku Winobraniowym.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzenia Muzeum Etnograficznego – skansenu prezentującego zabudowę wiejską Ziemi Lubuskiej. Potem na terenie Zielonej Góry obejrzeliśmy jej historyczne centrum, mury obronne, konkatedrę pw. Św. Jadwigi Śląskiej, rynek, Wieżę Głodową, Wzgórze Winne z Palmiarnią. Ponownie uczestniczyliśmy w Jarmarku Winobraniowym a następnie wybraliśmy się do winnicy „ Julia” gdzie zjedliśmy uroczystą kolację połączoną z degustacją wina.

W trzecim dniu pojechaliśmy do Cottbus. Zwiedziliśmy Park Księcia Pucklera w Branitz, następnie odbyliśmy spacer uliczkami Starego Miasta. Przejazd do miejscowości Burg, zapoznaliśmy się ze Szprewaldem oraz jego legendami. Odbyliśmy wycieczkę łodzią kanałami Szprewy.

W czwartym dniu udaliśmy się do Poczdamu – miasta we wschodnich Niemczech, położonego nad Hawelą, będącego stolicą i zarazem największym miastem kraju związkowego Brandenburgia, wchodzącego w skład obszaru metropolitalnego Berlin-Brandenburg. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od spaceru po Kompleksie Pałacowym Sanssouci – kompleks założony w pot. XVIII w. przez króla Prus, Fryderyka II Wielkiego, położony na powierzchni 290 ha, gdzie zobaczyliśmy m.in. Neues Palais – barokowy pałac, zbudowany w latach 1763-69, Pałac Sanssouci – rokokowy pałac Hohenzollernów wzniesiony w latach 1745-1747, Pałac Charlottenhof – dawną rezydencję letnią księcia Fryderyka Wilhelma wpisaną w 1990 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Pałac Neue Kammern – barokowy pałac wybudowany w 1745 r., Pawilon chiński – rokokowy pawilon ogrodowy w stylu chinoiserie, Nową Oranżerię – neorenesansowy pałac wybudowany w latach 1851-64, a także Łaźnie Rzymskie, Pawilon Smoków, Grotę Neptuna, Kościół Pokoju, Świątynię Przyjaźni. Zobaczyliśmy również Grób Fryderyka Wielkiego, pochowanego razem ze swoimi ukochanymi psami. Opuszczając kompleks pałacowy Sanssouci udaliśmy się do dzielnicy rosyjskiej Alexandrówka, gdzie zwiedziliśmy osiedle drewnianych domów w stylu rosyjskim z początku XIX w. Zwiedzaliśmy również Pałac Cecilienhof, gdzie podpisano Układ Poczdamski. Następnie odbyliśmy spacer w centrum Poczdamu, gdzie zobaczyliśmy Nicolaikirche Karla Fridericha Schinkela. Ostatnim punktem programu dnia było przejście po Dzielnicy Holenderskiej – historycznej dzielnicy w centrum miasta, która powstała w latach 1733-42.

W ostatnim dniu pojechaliśmy do Łagowa,  gdzie zwiedziliśmy Bramę Polską i Marchijską,  oraz Zamek Joannitów – jego dziedziniec, gotyckie wnętrza i wieżę. Następnie udaliśmy się do Kaławy, gdzie przeszliśmy podziemną Trasą Turystyczną Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Wracając do Trójmiasta zatrzymaliśmy się w Świebodzinie przy Figurze Chrystusa Króla, oraz zwiedziliśmy XV-wieczny zabytkowy Kościół w Klępsku.

GALERIA ZDJĘĆ (kliknij….)