Władze

Zarząd Oddziału Pomorskiego PTPNoZ

1. JOANNA WALCZYK –   Prezes Zarządu
2. HALINA BURAKOWSKA –   Wiceprezes
3. EWA MAJORKOWSKA –   Sekretarz
4. JADWIGA WYSOCKA –   Skarbnik
5. AGNIESZKA PASZKOWSKA  –   Członek Zarządu
6. JOANNA ZACHOWICZ –   Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

1. GENOWEFA SZCZEPAŃSKA

2. ELŻBIETA HASS-DARNOWSKA

3. KSYMENA WILK

Sąd Koleżeński

1. BOGDAN OFFERT

2. BOGDAN CYGANOWICZ

3. JERZY GARDZIELEWSKI