Władze

Zarząd Oddziału Pomorskiego PTPNoZ

1. Joanna Zachowicz –   Prezes
2. Wacław Wilk –   Wiceprezes
3. Andrzej Majorkowski –   Sekretarz
4. Sylwester Napierzyński –   Skarbnik
5. Halina Burakowska  –   Członek Zarządu
6. Jerzy Nagler  –   Członek Zarządu
7. Lidia Tul –   Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

1. Marlena Zbierska

2. Regina Stróżyk

3. Elżbieta Hass-Darnowska

Sąd Koleżeński

1. Leszek Łęczyński

2. Halina Napierzyńska

3. Genowefa Szczepańska