Prezes Oddziału Pomorskiego PTPNoZ

Joanna Walczyk – Prezes Oddziału Pomorskiego PTPNoZ

Urodzona w roku 1966 w Gdańsku. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego ze specjalnością hydrogeologia i geologia inżynierska. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym Sp. z o.o. w Gdańsku. W latach 1996–2007 wykonywała zadania państwowej administracji geologicznej w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku oraz w Pomorskim Urzędzie  Marszałkowskim.
Od 2008 roku prowadzi firmę wykonującą usługi geologiczne z zakresu hydrogeologii i geologii złożowej.
Członkiem Oddziału Pomorskiego PTPNoZ, z przerwami, jest od 1984 roku.