Spotkanie z okazji 50 lecia powstania Oddziału

W dniu 10 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ z okazji 50 – lecia powstania Oddziału i Barbórki. Spotkanie odbyło się w hotelu Fokus w Gdańsku-Wrzeszczu. Przybyłych na spotkanie, członków Oddziału i zaproszonych gości, powitała Pani Prezes Joanna Walczyk. Następnie Koleżanka Joanna Zachowicz przedstawiła historię Oddziału Pomorskiego PTPNoZ prosząc o uzupełnienia, ewentualne sprostowania bowiem do wielu materiałów nie udało się dotrzeć, a pamięć niestety jest zawodna. Kolejnym punktem programu było podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Oddziałem Gdańskim Polskiego Towarzystwa Geologicznego a oddziałem Pomorskim PTPNoZ.

Dla upamiętnienia uroczystości Zarząd przygotował rodzaj dyplomu (Pochwalne uznanie) dla Członków, którzy uczestniczyli w działalności Oddziału w dobrych i złych chwilach więcej niż 25 lat.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem z toastem za pomyślność w następnym 50 –leciu.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób.