Program działalności statutowej Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi na 2015 rok

L.p.

Data

Temat

Organizator

Uwagi

Miejsce

1

31 stycznia

Opracowanie programu działalności statutowej na 2015 rok

Zarząd

* Wspólne przedsięwzięcie Wydziału V Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Oddziału Bałtyckiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi przy współudziale Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Gdańskiego

2a

19 lutego,

godz. 17ºº

Pogodowe rewelacje z minionych epok, czyli co może wnieść treść dawnych kronik do rekonstrukcji klimatu.

Referat dr Janusza Filipiaka

Wspólne przedsięwzięcie*

Uniwersytet Gdański,

ul. Bażyńskiego 4,budynek WNS i

Instytutu Geografii

Aula S-209

2b

21 lutego,godz. 18°°

Historia i obecne dzieje Wrzeszcza

Referat prof. dr Jakuba Szczepańskiego

Kol. Jerzy Nagler

Budynek TEB Wrzeszcz ul Dmowskiego 16a

3a

5 marca

godz. 17ºº

Mauretania – życie w centrum Sahary

Referat prof. dr hab. Tadeusza Palmowskiego

Wspólne przedsięwzięcie*

Uniwersytet Gdański,

ul. Bażyńskiego 4,budynek WNS i

Instytutu Geografii

Aula S-209

3b

23 marca godz. 16ºº

Światowy Dzień Meteorologii

Referat dr Ewy Jakusik

Wspólne przedsięwzięcie*

Uniwersytet Gdański,

ul. Bażyńskiego 4,budynek WNS i

Instytutu Geografii

Sala B-203

3c

28 marca

Historia i dzieje Brzeźna

Kol.

Wacław Wilk

Godzina i miejsce w osobnym

komunikacie

Spotkanie z przewodnikiem

L.p.

Data

Temat

Organizator

Uwagi

Miejsce

4a

9 kwietnia

godz. 17ºº

Skarby na dnie jezior czyli o poszukiwaniach osadów laminowanych i ich przydatności do rekonstrukcji zmian klimatu

Referat

dr hab. Wojciecha Tylmanna

Wspólne przedsięwzięcie*

Uniwersytet Gdański,

ul. Bażyńskiego 4,budynek WNS i

Instytutu Geografii

Aula S-209

4b

23 kwietnia

godz. 17ºº

Powrót do polihalitu.

Perspektywy wykorzystania

Referat dr Jerzego Naglera

Wspólne przedsięwzięcie*

Uniwersytet Gdański,

ul. Bażyńskiego 4,budynek WNS i

Instytutu Geografii

Aula S-209

5a

7 maja

godz. 17ºº

Maroko okiem geologa

Referat dr Wojciecha Staszeka

Wspólne przedsięwzięcie*.

Uniwersytet Gdański,

ul. Bażyńskiego 4,budynek WNS i

Instytutu Geografii

Aula S-209

5b

14-17 maja

Wyjazd do bazy UAM w Białej Górze.

Wybrane elementy geologii morza.

Wyjazd terenowy

Kol. Leszek Łęczyński

Kol. Joanna

Zachowicz

Koszty transportu i noclegów pokrywa PTPNoZ, wyżywienie uczestnicy

Trasa Gdańsk – Wolin – Rugia Gdańsk

6

czerwiec

Historia Gdańska

Forty Napoleońskie, Gradowa Góra

Kol. Sylwester Napierzyński

Godzina i miejsce w osobnym

komunikacie

Spotkanie z przewodnikiem

7

lipiec

– sierpień

Przerwa wakacyjna

8

20 – 27 września

Wyjazd na Roztocze w miejsca

interesujące pod względem geomorfologicznym, geologicznym i przyrodniczym

Kol. Leszek Łęczyński

Kol. Wacław Wilk

Koszty transportu i noclegów pokrywa PTPNoZ, wyżywienie uczestnicy

Baza UMCS w Lublinie

9

październik

Historia zapisana w osadach

Referat

prof. dr hab. Leszka Łęczyńskiego

i dr Joanny Zachowicz

Wspólne przedsięwzięcie*

Data i

godzina w osobnym

komunikacie

Miejsce zostanie podane w komunikacie

10

28-29

listopada

Hydrogeologia Półwyspu Helskiego Wyjazd w rejon Półwyspu

Kol. Leszek Łęczyński

Kol. Zygmunt Kliński

Koszty transportu i noclegów pokrywa PTPNoZ, wyżywienie uczestnicy

Hel

11

11 grudnia

Spotkanie Barbórkowo – Opłatkowe

Kol. Joanna Zachowicz

Koszty pokrywa PTPNoZ

Godzina i miejsce w osobnym

komunikacie

Harmonogram wykładów organizowanych w okresie luty – maj 2015 przez Wydział V Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Oddział Bałtycki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi przy współudziale Katedry Meteorologii i Klimatologii UG

Uprzejmie informujemy, że dzięki uprzejmości Pana Profesora dr hab. Mirosława Miętusa z Katedry Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego nawiązaliśmy współpracę naukową z Wydziałem V Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Oddziałem Bałtyckim Polskiego Towarzystwa Geofizycznego i Oddziałem Gdańskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W ramach tej współpracy wspólnie przygotowujemy propozycję tematyki wykładów, w których możemy uczestniczyć. Miło nam poinformować, że w dniu 23.04.2015 wykład pod tytułem „Powrót do polihalitu. Perspektywy wykorzystania,”wygłosi członek naszego Towarzystwa dr. inż. Jerzy Nagler.

Wykłady odbywają się w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (Kampus Oliwski UG) przy ulicy Bażyńskiego 4 w auli S-209.

Serdecznie zapraszamy.

W załączeniu harmonogram wykładów w semestrze letnim (luty – maj 2015)

1. 19.02.2015r, godz. 17.00, aula S-209
dr Janusz Filipiak, Katedra Meteorologii i Klimatologii UG,
„Pogodowe rewelacje z minionych epok, czyli co może wnieść treść dawnych kronik do rekonstrukcji klimatu – przykład osiemnastowiecznego Gdańska”
2. 5.03.2015r., godz. 17.00, aula S-209
prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego UG
„Mauretania – życie w sercu Sahary”
3. 23.03.2015r., godz. 16.00, sala B-203
dr Ewa Jakusik, Centrum Monitoringu Klimatu Polski, IMGW PIB
Światowy Dzień Meteorologii – “Climate Knowledge for Climate Action”.
4. 9.04.2015r., godz. 17.00, aula S-209
dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu UG
„Skarby na dnie jezior, czyli o poszukiwaniach osadów laminowanych i ich przydatności do rekonstrukcji zmian klimatu”
5. 23.04.2015., godz. 17.00, aula S-209
dr Jerzy Nagler, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi
„Powrót do polihalitu. Perspektywy wykorzystania”
6. 07.05, godz. 17.00, aula S-209
dr Wojciech Staszek, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, UG
„Maroko okiem geologa”
07.05, godz. 18.15 (po referacie), aula S-209
Miejsce: Kampus oliwski UG, Bażyńskiego 4, budynek WNS i Instytutu Geografii UG