Spotkanie z okazji 50 lecia powstania Oddziału

W dniu 10 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ z okazji 50 – lecia powstania Oddziału i Barbórki. Spotkanie odbyło się w hotelu Fokus w Gdańsku-Wrzeszczu. Przybyłych na spotkanie, członków Oddziału i zaproszonych gości, powitała Pani Prezes Joanna Walczyk. Następnie Koleżanka Joanna Zachowicz przedstawiła historię Oddziału Pomorskiego PTPNoZ prosząc o uzupełnienia, ewentualne sprostowania bowiem do wielu materiałów nie udało się dotrzeć, a pamięć niestety jest zawodna. Kolejnym punktem programu było podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Oddziałem Gdańskim Polskiego Towarzystwa Geologicznego a oddziałem Pomorskim PTPNoZ.

Dla upamiętnienia uroczystości Zarząd przygotował rodzaj dyplomu (Pochwalne uznanie) dla Członków, którzy uczestniczyli w działalności Oddziału w dobrych i złych chwilach więcej niż 25 lat.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem z toastem za pomyślność w następnym 50 –leciu.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób.

 

 

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODDZIAŁU POMORSKIEGO NA 2022 ROK

Zarząd Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w ramach działalności statutowej w 2022 roku  planuje organizację następujących wydarzeń:

Wspólne zwiedzanie Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie w Gdańsku

Kwiecień  2022

Rejs konesera

Zaokrętowanie w Gdańsku przy nabrzeżu portowym nad Motławą na statku Elwinga.

Statek Elwinga to ponad 90-letni holenderski oldtimer. Jednostka posiada dwa pokłady: dolny – restauracyjny, ogrzewany i wentylowany, z barem serwującym ciepłe i zimne przekąski oraz napoje, górny – widokowy, doskonały do kąpieli słonecznych i obserwacji otaczającego krajobrazu.

Całodzienny rejs pod opieką przewodnika na następującej trasie:

Motława: nabrzeże portowe

Martwa Wisła: Most Siennicki, most zwodzony w Sobieszewie, śluza Przegalina

Szakarpawa: śluza Gdańska Głowa, most zwodzony w Drewnicy, most obrotowy kolejki wąskotorowej w Rybinie, przepompownia w Osłonce

Zalew Wiślany: Zatoka Elbląska, rezerwat ornitologiczny

Rzeka Elbląg: most pontonowy w Nowakowie, tereny przemysłowe dawnej stoczni F. Schichaua, Most Niski i nabrzeże portowe

Wstępnie planowany termin – maj

Do zorganizowania tego przedsięwzięcia zobowiązała się kol. Joanna Zachowicz

Spotkanie w Leśniczówce „Borodziej” z okazji 50 –lecia Oddziału. Termin– 10 czerwca  2022 roku

W lipcu okres wakacyjny.

Góry Świętokrzyskie z pobytem w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

Termin 29 sierpień–2 wrzesień

Wyjazd do Tczewa . Zwiedzanie Muzeum Wisły, Centrum Sztuki oraz innych ciekawych obiektów z przewodnikiem.

Wrzesień 2022

Spotkanie Barbórkowe z oficjalnymi obchodami 50-lecia Oddziału Pomorskiego PTPNoZ