Świąteczne spotkanie koleżeńskie

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zarząd Oddziału Pomorskiego PTPNoZ uprzejmie zaprasza na Świąteczne spotkanie koleżeńskie w dniu 10 grudnia w godz. 13:00-16:30. Spotkanie odbędzie się w Karczmie Polskiej „Zagroda” przy ul. Al. Niepodległości 625 w Sopocie (na granicy Oliwy i Sopotu w sąsiedztwie Stacji Paliw po prawej stronie Al. Niepodległości w stronę Sopotu).
Program:
13:00 – 14:00 Omówienie działalności statutowej w roku 2016 oraz wstępne propozycje działalności w roku 2017
14:00 – 16:30 Świąteczne biesiadowanie.

Uprzejmie proszę o :

– potwierdzenie udziału w terminie do 30.11.2016
– przekazywanie propozycji do działalności statutowej w roku 2017 w terminie do 08.12.2016

Adres : ptpnoz.gda@gmail.com