Składki członkowskie

Roczna wysokość składek :

młodzież, emeryci i renciści  19,0 zł

pozostali członkowie   38,0 zł

Składki prosimy wpłacać na konto lub do Kasy Oddziału Pomorskiego

Nr konta : 75 1020 1811 0000 0502 0096 1896