Program działalności statutowej Oddziału Pomorskiego na 2021 rok.

W związku z panującą epidemią covid-19 zakres i termin rozpoczęcia statutowej działalności Oddziału Pomorskiego zależeć będzie od warunków jakie w tym zakresie określą przepisy rządowe. Jako terminy rozpoczęcia działalności statutowej zaproponowano kwiecień lub maj. Po dyskusji Zarząd ustala rozpoczęcie działalności w maju.

Jako pierwszy punkt programu przyjmuje się zorganizowanie w II połowie maja spaceru w Gdańsku w rejonie Wyspy Spichrzów oraz jej sąsiedztwa. Celem będzie zapoznanie się z historią tego rejonu, w tym szczególnie jego znaczenia gospodarczego, militarnego i ochrony przed powodzią.

Do zorganizowania tego przedsięwzięcia zobowiązał się kol. Wacław Wilk.

Jako drugi punkt  Programu przyjmuje się przedsięwzięcie planowane na rok 2020, którego nie można było zrealizować ze względu na pandemię covid-19. Temat ten w ubiegłorocznym Planie miał tytuł   „Gdańsk znany i nieznany. Przejście szlakiem w Dolinie Radości w Lasach Oliwskich. Do zorganizowania tego zadania, w terminie 5 czerwca zobowiązała się kol. Hanna Dzikowska.

W lipcu okres wakacyjny.

W sierpniu planuje się wyjazd na Jarmark Cysterski w Pelplinie. Organizatorem będzie kol. Joanna Walczyk.

We wrześniu proponuje się wyprawę w rejon Górnego Śląska. Kol. Wacław Wilk zobowiązał się przeprowadzić konsultacje z kol. Henrykiem Paczułą (organizatorem wyprawy planowanej w ubiegłym roku) w sprawie możliwości jej zorganizowania w bieżącym roku.

Nie planuje się obecnie tematyki na następne miesiące w związku z brakiem danych o rozwoju epidemii.