Program na 2019 rok

Zarząd Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk o Ziemi przedstawia "Program działalności statutowej
Oddziału Pomorskiego PTPNoZ na 2019 rok"


Kliknij .......