Zjazd sprawozdawczo wyborczy PTPNoZ

Zarząd Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi uprzejmie zaprasza Kol. na  XII Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału, który odbędzie się w piątek 17 listopada 2017r. w Sali Konferencyjnej Centrum Handlowego „Manhattan” w Gdańsku   (wjazd windą  na III piętro od strony ul. Jaśkowa Dolina)   o godz. 1700  – pierwszy termin, godz. 17 15 – drugi termin.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powołanie Przewodniczącego obrad
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej i Uchwał
 4. Sprawozdanie Zarządu Oddziału
 5. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i ustalenie list wyborczych
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 11. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 12. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Oddziału Pomorskiego PTPNoZ
 13. Podjęcie uchwał
 14. Referaty okolicznościowe
 15. Zamknięcie obrad

Informujemy, że od dnia 03 listopada br. w Biurze Oddziału w godz. 900 – 1400 wyłożone zostanie do wglądu Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres mijającej kadencji.

Jednocześnie Zarząd Oddziału uprzejmie prosi o uregulowanie składek członkowskich. Roczna składka wynosi 38,00 zł; emeryci, renciści i młodzież ucząca się – 19,00 zł. Prosimy o przelew na konto Nr 75 1020 1811 0000 0502 0096 1896 lub wpłatę gotówką do kol. Grażyny Arendt bezpośrednio przed Zjazdem.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Zjeździe.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

za Zarząd Oddziału

Prezes Oddziału Pomorskiego

Joanna Zachowicz